vrije periode

LD380919

1mei tot 8 mei 485 euro

15 mei tot 20 mei  400euro 

5 juni tot 12 juni  495 euro

3 juli tot 10 juli 620 euro

17 juli tot 24 juli 690 euro

14 augustus tot 21augustus 690 euro

 LD380919

Verbruik en ondergrondse garage inbegrepen

www.dekalendervan.nl/nieuwpoortbernardus